DOŁĄCZ DO NASOsoby chętne zapraszamy na zajęcia.
Zapisów prosimy dokonywać osobiście w szkole, telefonicznie pod numerem (42) 680 10 75 lub na adres e-mail coolschool@coolschool.pl

POZIOM POCZĄTKUJĄCY
Zapisy do grup początkujących rozpoczynają się w maju.
Na ten poziom przyjmujemy uczniów w wieku od 7 do 11 lat.

CHILDREN 0 - grupa dla 7-latków
BEGINNERS 1 - grupa dla uczniów w wieku 8-9 lat
BEGINNERS 2 - grupa dla uczniów w wieku 10-11 lat


POZIOM FAŁSZYWIE POCZĄTKUJĄCY
Do grupy FALSE BEGINNERS przyjmujemy uczniów w wieku 11-13 lat, którzy uczyli się angielskiego, ale ich znajomość języka jest niewystarczająca, aby kontynuować naukę w grupach po początkujących, a z drugiej strony poziom całkowicie początkujący jest zbyt łatwy. Do tej grupy przyjmujemy na podstawie egzaminu.
Egzamin odbywa się pod koniec maja. Jeśli w grupie są miejsca przeprowadzamy dodatkową kwalifikacje we wrześniu.


POZOSTAŁE POZIOMY
Do grup istniejących przyjmujemy uczniów o ile na danym poziomie jest miejsce. Kwalifikacja do grupy odbywa sie w czasie egzaminu PLACEMENT, który organizujemy w maju. Dodatkowe zapisy odbywają się we wrześniu, jeśli są wolne miejsca.
Osoby chętne proszone są o wpisywanie sie na listę telefonicznie pod numerem (42) 680 10 75 lub na adres e-mail: coolschool@coolschool.pl