CoolSchool

+48 42 680 10 75

+48 601 783 020

coolschool@coolschool.pl

Pon-Pt: 15:30 -20:00

Sob: 10.00 - 12.00

Egzaminy

Witamy w szkole językowej College of languages

Egzaminy Cambridge

Egzaminy Cambridge przeprowadzane są przez University of Cambridge, English for Speakers of Other Languages. College of languages  na zajęciach stacjonarnych oraz online prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminów. Jesteśmy certyfikowanym Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge.

University of Cambridge ESOL Examinations to instytucja tworząca wiodące egzaminy dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego języka.
Cambridge ESOL jest częścią Uniwersytetu Cambridge i należy do Cambridge Assessment Group, największej i najstarszej europejskiej instytucji tworzącej testy i egzaminy.
Profesjonalizm przy przygotowaniu i ocenianiu egzaminów Cambridge English, a także pozytywny wpływ na naukę języków obcych i społeczeństwo są doskonałym świadectwem ich wysokiej jakości.
Badania naukowe prowadzone przez zespół Cambridge ESOL stanowią podstawę zaangażowania w ciągłe doskonalenie metodologii tworzenia testów i są gwarancją, że te egzaminy są praktyczne, rzetelne i dokładne.
Więcej informacji o University of Cambridge ESOL Examinations znajduje się na www.CambridgeESOL.pl

Cambridge Young Learners English Tests (CYL)

Cambridge Young Learners English Tests (CYL) to testy z języka angielskiego oceniające umiejętności językowe dzieci w wieku szkolnym.
Są dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers, Flyers. Testy CYL przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.
Dlaczego CYL?
- Badania pokazują, że dzieci lubią uczyć się do testów YLE a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega miedzy innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci.
- Cambridge Young Learners English Tests wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Wszyscy zdający na całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty Cambridge ESOL.
- Każde dziecko, które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat. Z każdej z trzech części testu: słuchania, pisania i czytania oraz mówienia można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, razem 15. Wynik pokazuje wyraźnie jakie dziecko robi postępy w nauce języka. Certyfikat jest także motywacją do dalszej pracy nad angielskim.

Test CYL składa się z trzech części (tzw. Papers):
1. Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
2. Rozumienie ze słuchu (Listening)
3. Mówienie (Speaking)

Nasza szkoła zapewnia dodatkowe materiały i testy próbne, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu. Egzamin odbywa się w czerwcu.

First Certificate in English (FCE)

Program zajęć w grupie przygotowującej do egzaminu First Certificate in English.
Ilość lekcji w ciągu roku szkolnego - 162
Części egzaminu:
Pisemne, odbywają się jednego dnia.
1. Reading (czytanie ze zrozumieniem) – 1 godzina
2. Writing (pisanie 2 tekstów użytkowych) – 1 godzina 20 minut
3. Ue of English (gramatyka i słownictwo) – 45 minut
4. Listening (rozumienie ze słuchu)– 40 minut
Ustny
Speaking - 15 minut

Zajęcia w szkole przygotowujące do poszczególnych części egzaminu:
1. zajęcia z podręcznikiem, speaking + słownictwo - 75 godzin
2. zajęcia przygotowujące do 4 i 5 części egzaminu 36 godzin – listening (słuchanie), speaking (mówienie)
3. zajęcia przygotowujące do 1, 3 części egzaminu 36 godzin – egzamin pisemny
4. przygotowanie do części 2 egzaminu pisemnego writing 15 godzin

Sposób przygotowywania się do egzaminu:
Część 1 egzaminu Reading - praca ucznia w domu rozliczana testami ze słownictwa oraz sprawdzającymi dokładność i rzetelność w wykonywaniu testu.
Część 2 egzaminu Writing - wypracowania pisane przez ucznia w domu na podstawie poleceń zawartych w podręczniku PRACTISE EXAM PAPERS, 4 wypracowania w miesiącu sprawdzane i oceniane w zeszycie.
Część 3 egzaminu Use of English
a) 36 godzin zajęć lekcyjnych rzygotowujących do poprawnego wykonania tej części egzaminu.
b) Praca ucznia w domu – wykonywanie testów z podręcznika PRACTISE EXAM PAPERS- jeden test co drugi tydzień, testy rozliczane następnie po podaniu klucza (co dwa testy)
Część 4 egzaminu Listening – TESTY ZE SŁUCHU NA ZAJĘCIACH
Część 5 egzaminu Speaking – PRACA NA ZAJĘCIACH, przygotowywanie słownictwa w domu.

W ramach programu ADVANTAGE.obowiązkowy jest udział w Pre Testach organizowanych przez Cambridge – 4 razy w roku szkolnym, w soboty.

Cambridge Advanced in English (CAE)

Ilość lekcji w ciągu roku szkolnego - 162 plus obowiązkowe sesje próbne.
W ramach programu Pre Testing Cambridge - 16 godzin w roku szkolnym..

Części egzaminu:
Pisemne, odbywają się jednego dnia (4 godziny i 40 minut).
1. Reading (czytanie ze zrozumieniem) –75 minut (ilość pytań 34)
2. Writing (pisanie 2 tekstów użytkowych) – 90 minut (dwa wypracowania)
3. Ue of English (gramatyka i słownictwo) –60 minut (50 pytań)
4. Listening (rozumienie ze słuchu)– 40 minut
Ustny
Speaking - 15 minut

Zajęcia w szkole przygotowujące do poszczególnych części egzaminu:
1. zajęcia z podręcznikiem, speaking + słownictwo - 83 godziny
2. zajęcia przygotowujące do 4 i 5 części egzaminu 32 godziny – listening (słuchanie), speaking (mówienie)
3. zajęcia przygotowujące do 1, 3 części egzaminu 32 godziny – egzamin pisemny
4. zajęcia przygotowujące do 2 części egzaminu pisemnego - writing - 15 godzin teorii plus pisanie teksów w domu

Cambridge Proficiency in English (CPE)

Ilość lekcji w ciągu roku szkolnego - 162 plus obowiązkowe sesje próbne.
W ramach programu Pre Testing Cambridge - 16 godzin w roku szkolnym..

Części egzaminu:
Pisemne, odbywają się jednego dnia (3 godziny i 40 minut).
1. Reading i Use of English (czytanie ze zrozumieniem i gramatyka) – 1 godzina 30 minut, 7 części)
2. Writing (pisanie 2 tekstów użytkowych) – 1 godzina 30 minut (dwa wypracowania)
3. Listening (rozumienie ze słuchu)– 40 minut
Ustny
Speaking - 15 minut

Zajęcia w szkole przygotowujące do poszczególnych części egzaminu:
1. zajęcia z podręcznikiem, speaking + słownictwo - 83 godziny
2. zajęcia przygotowujące do 4 części egzaminu - speaking (mówienie) - 35 godzin
3. zajęcia przygotowujące do egzaminu pisemnego - writing - 44 godziny w tym 20 godzin gramatyka, 12 godzin pisanie wypracowań, 12 godzin praca nad słownictwem.