GRUPY WIEKOWECollege of languages specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.
Osoby dorosłe mogą uczęszczać na zajęcia do grup przygotowujących do egzaminu Cambridge na poziomie CAE (Cambridge Advanced English C1) i CP (Cambridge Proficiency in English C2).
  • W naszej szkole najmłodsi uczniowie mają 7 lat. W tej grupie wiekowej zajęcia prowadzone są na poziomie początkującym. Naszym założeniem jest, aby do tej grupy nie przyjmować dzieci starszych, gdyż lekcje odbywają się przy minimalnym wykorzystaniu umiejętności pisania i czytania.

  • Następną grupą wiekową na poziomie początkującym są uczniowie w wieku 8 i 9 lat, czyli II i III klasa szkoły podstawowej.

  • Uczniowie w wieku 10 i 11 lat przyjmowani są do grupy początkującej lub fałszywie pozątkującej (False Beginners).
    Grupa fałszywie początkująca oferuje program zajęć dla ucznia, który miał wcześniej kontakt z angielskim, jednak wymaga szybkiego powtórzenia i usystematyzowania podstaw. W takiej grupie najczęściej uczniowie, mimo uczenia sie języka przez jakiś czas, mają problem z mówieniem.

  • Uczniowie w wieku 12, 13 i 14 lat uczęszczają na zajecia do grup po początkujących (Post Beginners) oraz średniozaawansowanych (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate).

  • Dla uczniów od 14 lat nasza oferta zajęć przewiduje także poziomy egzaminacyjne przygotowujące do egzaminów Cambridge.
Szczegółowa oferta egzaminów znajduje się na stronie naszego Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge www.egzaminycambridge.pl